"TRAIN THE TRAINERS"

Trener w akcji

SZKOŁA TRENERÓW | ROZWÓJ OSOBISTY

Szkolenie realizowane w ramach szkoły trenerów THEBRAIN GROUP, pozwoli przygotować cie do wykonywania zawodu trenera zarówno  wewnętrznego jak i zewnętrznego. Jeśli jesteś ekspertem w danej dziedzinie, chcesz lub musisz podzielić się swoją wiedzą z współpracownikami, podwładnymi czy partnerami biznesowymi, udział w szkoleniu Train the trainers umożliwi ci przygotowanie się, do tego typu wyzwań pod względem organizacyjnym, metodologicznym i mentalnym. Na szkolenie zapraszamy m.in.: Trenerów, Coachów, Managerów, pracowników działów HR, szeroko rozumianych specjalistów.

 

Cele projektu szkoleniowego:

- Rozwój wiedzy z zakresu metodyki prowadzenia szkoleń.
- Budowanie własnego autorytetu jako osoby prowadzącej szkolenia.
- Nabycie umiejętności samodzielnego realizowania programów szkoleniowych w oparciu o standardy.
- Nabyciu umiejętności „rozumienia” grupy szkoleniowej, jej dynamiki, potrzeb, procesu, któremu podlega.
- Rozwoju osobistego stylu prowadzenia szkoleń, poprzez zwiększenie świadomości.
- Zwiększenie umiejętności świadomego zarządzania wizerunkiem trenera.
- Nabyciu umiejętności planowania szkolenia oraz formułowania konspektu oraz programu.
- Rozwój wiedzy, technik i konkretnych narzędzi z zakresu metodyki prowadzenia warsztatów.
- Rozwój umiejętności radzenia sobie z trudnymi uczestnikami i sytuacjami szkoleniowymi.

 

Kluczowe zagadnienia poruszające na zjęciach:

- Uczestnicy będą dysponować pogłębionym  zrozumieniem procesu grupowego.
- Dowiedzą się, jak zwiększyć efektywność i motywację do uczenia się uczestników szkoleń.
- Będą potrafili konstruktywnie udzielać informacji zwrotnej.
- Nauczą się skutecznie prowadzić warsztaty i szkolenia.
- Poznają zna standardy pracy trenera.
- Dowiedzą się, jak najskuteczniej rozwiązywać problemy i radzić sobie z różnymi postawami uczestników.
- Poznają wybrane narzędzia coachingowe. 

 

Skrócony program treningu:

 1.   KOMPETENCJE OSOBY PROWADZĄCEJ INTERAKTYWNE SZKOLENIA/PREZENTACJE
2.   NARZĘDZIOWANIA – NARZĘDZIA W PRACY TRENERA
3.   JAK JAKO TRENER
4.   PRZYGOTOWYWANIE KONSPEKTU SZKOLEŃ – WYBÓR KLUCZOWYCH ZAGADNIEŃ
5.   METODY PRACY Z GRUPĄ – WPROWADZENIE
6.   WEJŚCIE SMOKA – POCZĄTEK SZKOLENIA
7.   SZKOLENIE WŁAŚCIWE
8.   TRUDNE SYTUACJE
9.   EWALUACJA SZKOLEŃ
10. WYPRACOWANIE REGUŁ PRACY TRENERA
11. PLAN DZIAŁANIA – PODSUMOWANIE CYKLU SZKOLENIOWEGO WRAZ Z NAJLEPSZYMI PRAKTYKAMI WZMACNIAJACYMI ŚWIADOMOŚĆ TRENERSKĄ I INDYWIDUALNY STYL PROWADZENIA SZKOLEŃ

Zapisz się pod numerem telefonu + 48 502 391 743 lub pisząc e-mail na adres biuro@thebrain.pl, jak również wypełniając formularz kontaktowy - na wszystkie zapytania odpowiadamy niezwłocznie.