ROZWÓJ OSOBISTY, SPOŁECZNY I BIZNESOWY

Dział szkoleń związanych z rozwojem osobistym, społecznym i biznesowym THEBRAIN GROUP to ponad 50 obszarów tematycznych, w ramach których  realizujemy szkolenia, wykłady i power speech. Opracowanych na bazie naszych wieloletnich doświadczeń, umożliwiających przełamywanie własnych ograniczeń i osiąganie założonych celów.

 

Poniżej prezentujemy kilka gotowych tematów,  do implementacji w twojej organizacji.

Skontaktuj sie z naszym biurem: biuro@thebrain.pl | 502 391 743
Uzyskasz szczegóły odnośnie pełnej oferty i możliwości realizacji projektu dla Twojej firmy.

INTELIGENCJA EMOCJONALNA

 

LIDER BIZNESU

 

KONSTRUKTYWNE PROWADZENIE ROZMÓW

 

SKUTECZNY MENEDŻER

 

SAVOIR-VIVRE W BIZNESIE

 

TWÓRCZOŚĆ - KREATYWNE MYŚLENIE

 

TECHNIKI PRACY ZE STRESEM

 

TECHNIKI PRACY UMYSŁOWEJ

 

PROFILAKTYKA SYNDROMU WYPALENIA ZAWODOWEGO

 

ORGANIZACJA STANOWISKA PRACY

 

COACHING

 

PODNOSZENIE EFEKTYWNOŚCI PRACY

 

MOTYWOWANIE PRACOWNIKÓW

 

AUTOMOTYWACJA

 

ASERTYWNOŚĆ

 

KOMUNIKACJA INTERPERSONALNA

 

EFEKTYWNA KOMUNIKACJA - DIALOG

 

NEGOCJACJE

 

 

WSPÓŁPRACA W ZESPOLE
 

KREOWANIE WIZERUNKU OSÓB

 

WYSTĄPIENIA PUBLICZNE

 

TECHNIKI ARTYKULACJI - EMISJA GŁOSU

 

ROZPOZNAWANIE KŁAMSTWA W BIZNESIE

 

WARSZTATY EFEKTYWNYCH INWESTYCJI W PRACOWNIKA

PRAKTYCZNY KEY ACCOUNT MANAGEMENT

 

PODSTAWY WSPÓŁCZESNEGO ZARZĄDZANIA

 

PRZYWÓDZTWO

 

ROZWIJANIE UMIEJĘTNOŚCI KIEROWNICZYCH

 

BUDOWANIE ZESPOŁU

 

ZARZĄDZANIE POTENCJAŁEM SPOŁECZNYM

 

ZARZĄDZANIE EMOCJAMI I STRESEM

 

ZARZĄDZANIE KONFLIKTEM

 

ETYKA W ZARZĄDZANIU PRZEDSIĘBIORSTWEM

 

KULTURA ORGANIZACYJNA

 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM

 

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM MACIERZOWYM

 

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM

 

ZARZĄDZANIEM ZMIANĄ

 

ZARZĄDZANIE INNOWACJĄ

 

ZARZĄDZANIE STRATEGICZNE

 

ZARZĄDZANIE POPRZEZ CELE

 

ZARZĄDZANIE PROCESAMI

 

ZARZĄDZANIE SOBĄ W CZASIE

 

ZARZĄDZANIEM PROJEKTEM

 

MOBBING - ZARZĄDZANIE FIRMĄ RÓWNYCH SZANS

 

ZARZĄDZANIE NOWOCZESNYM SEKRETARIATEM

 

INNOWACYJNOŚĆ W ORGANIZACJI - INTRAPRENEUR