Microsoft Excel - szkolenie indywidualne - dedykowane

Opis projektu: 

Branża klienta: 
Czas od otwarcia do zamknięcia projektu: 
Lokalizacja: 
Czas szkolenia: 
Liczba uczestników: 
Średnia ocena zajęć: 
Opinia Klienta: 

POWRÓT