PROJEKTY ZAMKNIĘTE W THEBRAIN GROUP

 

To ogromna szansa na rozwój pracowników i nieograniczony wzrost Twojej organizacji.

Możliwość czerpania z wiedzy i praktycznych umiejętności kilkudziesięciu ekspertów.

To w końcu innowacyjny wymiar doradztwa i szkoleń, który buduje i gwarantuje realizację celów.

Realizuąc ponad 150 projektów zamkniętych rocznie, rozwijamy się wraz z naszymi Klientami i tworzymy dla nich nowe pojęcie jakości usług.

 

                                                                                                                             Maciej Rybacki

                                                                                                                            CEO THEBRAIN GROUP

4 FILARY PROJEKTÓW ZAMKNIĘTYCH | THEBRAIN GROUP

IV FILARY WSPÓŁPRACY W RAMACH PROJEKTÓW ZAMKNIĘTYCH

Opracowanie właściwego przebiegu procesu realizacji projektu, wymaga zawsze pełnego zaangażowania wszystkich stron. Rozpoznania rzeczywistych potrzeb oraz określenia i zakomunikowania celu.

Prawidłowo zaprojektowany i zrealizowany proces rozwija umiejętności, poszerza wiedzę i zwiększa motywację. Jednocześnie podnosząc konkurencyjność organizacji.

Choć w rzeczywistości nie istnieją dwa takie same projekty, w THEBRAIN GROUP wyróżniamy 4 główne filary składające się na sukces każdego z nich.

FILAR I: OPRACOWANIE WARUNKÓW RAMOWYCH PROJEKTU

Rozpoznanie potrzeb i oczekiwań Klienta, poprzez wywiady i badania.
Obróbka pozyskanych danych.
Opracowanie  założeń projektowych.

FILAR II: DWUSTONNE KONSULTACJE PROJEKTOWE

Opracowanie ostateczego rozwiązania doradczo-szkoleniowego.
Sampling/dobór właściwego eksperta, pod kątek branży i potrzeb Klienta.

FILAR III: REALIZACJA PROJEKTU

Przeprowadzenie projektu w oparciu o przyjęte założenia. 
Ewaluacja ciągła. 

FILAR IV: PODSUMOWANIE I RAPORTOWANIE

Opracowanie raportu podsumowujące projekt, z uwzględnieniem wniosków z jego przebiegu oraz zaleceń co do dalszego rozwoju kadry i organizacji.

case study - blok

KAŻDE ZLECENIE TRAKTUJEMY INDYWIDUALNIE

Nie powielamy schematów, a tworzymy nowe rozwiązania dla każdego z naszych Klientów, dzięki czemu nie tylko właściwie diagnozujemy cele ale i osiągamy bardzo wysoką efektywność w ich realizacji. Wszystkie projekty są kształtowane przy pełnym zaangażowaniu ekspertów Klienta i THEBRAIN GROUP, co umożliwia nam właściwe zestawienie oczekiwań i możliwości oraz opracowanie ostatecznych warunków do rozwoju.

Przygotowanie projektu i jego realizacja stanowi dla nas ściśle określony proces, w ramach którego wykorzystujemy różne techniki i narzędzia analityczne umożliwiające rozpoznanie luk kompetencyjnych, z którymi będziemy pracować.

Wieloletnie doświadczenie i szeroka sieć partnerska, umożliwia nam podejmowanie się najbardziej zaawansowanych merytorycznie i organizacyjnie projektów a poprzez właściwie prowadzony proces przygotowawczy, zaproponowane programy i dobrane formy realizacji, zawsze spełniają one wymogi Klienta.

THEBRAIN GROUP

tekst